65140220_2395626580761615_5002629571095298048_n

„Mój Prąd” w pigułce

„Mój prąd” to rządowy program, z którego mogą skorzystać prosumenci, czyli osoby, które zdecydowały się na montaż elektrowni fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kWp w swoim gospodarstwie domowym. Ministerstwo uważa, że dzięki niemu liczba mikroinstalacji w polskich domach zwiększy się o 200 tys., co da około 1000 MW mocy. Program ten ma pomóc w realizacji zobowiązań klimatycznych wobec Unii Europejskiej.

Ministerstwo finansów uznało, że dofinansowanie z rządowego programu „Mój prąd” powinno być zwolnione z podatku, podobnie jak dotacje z „Czystego powietrza”. Oznacza to, że beneficjenci otrzymają pełną kwotę przyznanych przez NFOŚiGW, w drodze konkursu, środków.

Kolejny nabór wniosków ruszy 20 grudnia 2019 roku (dokładnie w dzień zakończenia pierwszego)

Ile wyniesie dotacja z programu „Mój prąd”?

Budżet przeznaczony na ten program to 1 mld zł, a wysokość dotacji to maksymalnie 5 000 zł. Jest to bezzwrotna pomoc finansowa i może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej (w skład instalacji wchodzą panele fotowoltaiczne, inwerter, okablowanie oraz niezbędne zabezpieczenia).

Nabór wniosków

Nabór wniosków odbywa się od 30 sierpnia 2019 r. Wnioski można składać w formie papierowej w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, listownie, bądź online.

Adres do wysyłki dokumentów to: ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa.

Kiedy składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie należy składać po ogłoszeniu naboru przez NFOŚiGW. Oznacza to, że:

  • Koszty kwalifikowane obejmujące zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mogą zostać poniesione już od dnia 23 lipca br.
  • Datą poniesienia wydatku będzie data opłacenia faktury za instalację elektrowni fotowoltaicznej
  • Inwestycja nie może być zakończona przed ogłoszeniem naboru

Aby mieć szansę na otrzymanie dofinansowania, dokumenty o przyłączenie mikroinstalacji w zakładzie energetycznym należy składać  po ogłoszeniu naboru, a poprzez zakończenie instalacji rozumie się podpisanie umowy z zakładem energetycznym o przyłączenie mikroinstalacji.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię faktury za zakup i za instalację systemu fotowoltaicznego wraz z  adnotacją: Zgłoszono do programu „Mój prąd”, która może być dopisana ręcznie.
  • potwierdzenie opłacenia tych faktur
  • dokument potwierdzający wymianę licznika na dwukierunkowy – jest to zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji. Po wymianie licznika należy się udać do Zakładu Energetycznego i poprosić o podpisanie owego zaświadczenia.

Kiedy będą wypłacane pieniądze z programu?

 Pieniądze wypłacane będą po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Czy można powiększyć istniejącą instalację i uzyskać
dopłatę?

Dopłata NIE PRZYSŁUGUJE na rozbudowę instalacji już istniejącej.

 

Jak wypełnić wniosek:

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami czarnym lub niebieskim długopisem.

pkt 29. koszty całkowite to kwota brutto całej instalacji;

pkt.30. koszty kwalifikowane to wydatki poniesione na zakup dostawę i montaż instalacji od 23.07.2019 r. – należy wpisać kwotę brutto całej instalacji;

pkt. 31. data zawarcia umowy kompleksowej – umowa kompleksowa to umowa zawarta z Zakładem Energetycznym;

pkt. 32. numer umowy kompleksowej –  numer umowy z Zakładem Energetycznym;

pkt 33. numer PPE znajduje się na umowie z Zakładem Energetycznym lub na rachunku za prąd;

pkt. 34. wnioskowana dotacja to 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5000 zł.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Podziel się ze znajomymi!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email