raty-header-3

Ulga termomodernizacyjna

Od bieżącego roku obowiązuje nowa ulga termomodernizacyjna dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którą będzie można odliczyć w zeznaniu PIT już w roku kolejnym. Dotyczy również elektrowni fotowoltaiczych

Jakie wydatki podlegają odliczeniu?

Wydatki podlegające odliczeniu to m.in.:

  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni)
  • przedsięwzięcia, w wyniku których nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody, oraz ogrzewania budynków mieszkalnych
  • ulepszenia zmniejszające straty energii pierwotnej (w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła)

A także wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi, m.in.:

  • montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem
  • materiały wchodzące w skład systemu dociepleń
  • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego
  • wykonanie audytu energetycznego budynku

Kiedy należy zakończyć termomodernizację?

Aby skorzystać z ulgi podatnik musi zakończyć przedsięwzięcie w okresie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. 

Jak ustala się wysokość wydatków?

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur.

Co w przypadku finansowania przedsięwzięcia kredytem?

Jeśli przedsięwzięcie termomodernizacyjne jest finansowane kredytem bankowym, odliczeniu podlega całość wydatków, które zostały opłacone, bez względu na wysokość spłacanego kredytu. 

Czy konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego budynku?

Rząd zrezygnował z konieczności przeprowadzania audytu energetycznego przed termomodernizacją. O zakresie prac z tym związanych decyduje właściciel.

Jaka jest maksymalna kwota odliczenia?

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł na podatnika (niezależnie od liczby inwestycji i budynków, których jest właścicielem).

Czy można łączyć dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” z ulgą termomodernizacyjną?

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać również te osoby, które otrzymały dotację z programu „Czyste powietrze”. W takiej sytuacji od dochodu odlicza się wkład własny poniesiony na inwestycję, jednak bez wydatków, które sfinansowało państwo w ramach innego programu. 

Czy ulga dotyczy również domów w trakcie budowy?

Nie. Ulga dotyczy budynków już wybudowanych.

Podziel się ze znajomymi!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email