Leasing

LEASING

CZYSTA OSZCZĘDNOŚĆ

Czysta energia bez obciążenia kredytem!

Leasing systemu fotowoltaicznego to rozwiązanie, które pozwala, dzięki pracy i produkcji energii, na samoistne finansowanie kosztów takiej instalacji. ­Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe, wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych. Leasing umożliwia wliczenie całego płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem.

fotowoltaika - korzystny leasing

Korzyści płynące z leasingu

Stały miesięczny zysk

pozwalający na budowę instalacji bez wkładu własnego

Zmniejszone obciążenia podatkowe

dzięki wliczaniu wydatków ponoszonych przez leasingobiorcę do kosztów uzyskania przychodu

Nie powiększa zadłużenia

leasing operacyjny nie jest uwidaczniany jako zobowiązanie w bilansie leasingobiorcy, nie powiększa zadłużenia i pomaga w podtrzymaniu dobrego wizerunku firmy, powodując zwiększenie płynności finansowej

Brak niepotrzebnej biurokracji

firma co miesiąc dostaje tylko jedną fakturę do zaksięgowania.

Czy leasing jest dla mnie?

Oferta leasingu jest skierowana głównie do:

  • jednoosobowych działalności gospodarczych,
  • spółek osobowych
  • spółek kapitałowych
  • osób prowadzących gospodarstwo rolne
  • Jednostek Samorządu Terytorialnego
  • fundacji i stowarzyszeń

Zainteresowany?

Zapraszamy do kontaktu! Z chęcią pomożemy w doborze
odpowiedniego rozwiązania dla Twoich potrzeb!