rhdr

“Mój prąd” online – instrukcja krok po kroku

Od 21.10.2019 wnioski o dotację 5 000 zł z rządowego programu „Mój Prąd” można składać BEZPŁATNIE za pośrednictwem portalu www.gov.pl.

Aby to zrobić niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego bądź e-dowodu.

Jeśli posiadamy taki, aby złożyć wniosek należy przygotować w wersji cyfrowej:

 • Kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, na której znajdować się będzie adnotacja „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd” – adnotacja może być dopisana ręcznie;
 • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie;
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające wymianę licznika na dwukierunkowy wraz
  z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano.
 • Po skompletowaniu wyżej wymienionych dokumentów należy wejść na stronę www.gov.pl, a po zalogowaniu się do panelu „Mój GOV”  i wybierz e-usługę „Skorzystaj z programu Mój Prąd”.

Następnie:

 • Kliknij przycisk „Złóż wniosek o dofinansowanie”
 • Zaloguj się (profilem zaufanym lub e-dowodem)
 • Wypełnij wniosek
 • Dołącz wymagane załączniki
 • Podpisz wniosek elektronicznie
 • Wyślij wniosek

Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku lub na swoją skrzynkę e-PUAP.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Podziel się ze znajomymi!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email