Dotacja Ostrowiec

Dotacja: Bytom

Jesteś uczestnikiem projektu
grantowego
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom?

Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy wpisani na listę
Wykonawców.

Zgodnie z przyjętymi zasadami Programu, wyboru Wykonawcy (jedynie spośród dostępnych na liście) oraz urządzenia zgodnie z wariantem modernizacji dokonuje mieszkaniec – uczestnik Programu. 

Zyskaj profesjonalna obsługę oraz nawet 9000 zł dotacji!

Masz pytania? Napisz do nas! Nie zwlekaj zapytaj o ofertę specjalną. 

Net-billing nowy system rozliczania fotowoltaiki od 1 kwietnia 2022 roku.

Co to jest net-billing?

Net-billing jest systemem rozliczania odnawialnych źródeł energii, który opiera się na wartości wyprodukowanego prądu. W nowym systemie rozliczania oddawanie do sieci oraz pobieranie z sieci jest mierzone osobno oraz ma różne ceny. Instalacje zgłoszone po 1 kwietnia 2022 są objęte systemem net-billingu.
“Nowy system rozliczeń będzie wspierał dalszy stabilny rozwój energetyki obywatelskiej w Polsce. System net-billingu, to mechanizm prosty i sprawiedliwy społecznie. Polska Jest jednym z europejskich liderów w rozwoju OZE, a w szczególności instalacji fotowoltaicznych. To efekt świadomych działań rządu, których celem jest transformacja energetyczna, oparta o technologie zeroemisyjne, jak również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju” – twierdzi Wiceminister Ireneusz Zyska.

Główne założenia nowego systemu (net-billing obowiązujący od 1 kwietnia 2022 roku):

 • Nadwyżki energii będą wyceniane po cenie rynkowej – początkowo według średniej ceny miesięcznej z TGE, a od 2024 po giełdowej stawce godzinowej.
 • Wycena energii pobranej z sieci po stawce detalicznej.
 • Do rozliczeń będzie służyć tzw. depozyt prosumencki, czyli specjalny fundusz, zapisany na koncie prosumenckim.
 • Na wykorzystanie wartości energii będzie 12 miesięcy. 20% nadwyżek wartości energii z każdego miesiąca zostanie zwrócona.
 • Sprzedaż nadwyżek energii nie będzie objęta podatkiem VAT ani PIT.
 • W przypadku ujemnych cen energii na giełdzie prosument będzie miał obowiązek wyłączyć instalację.Założenia starego systemu (obowiązujący do 31 marca 2022 roku)
:

 • Za każdą 1 kWh oddaną do sieci można odebrać 0,8 kWh (instalacja o mocy do 10 kW).
 • Za każdą 1 kWh oddaną do sieci można odebrać 0,7 kWh (instalacja większa niż 10 kW).
 • Prosument systemu net-meteringu: nie ponosi kosztów opłaty dystrybucyjnej zmiennej,
 • Może rozliczać nadwyżkę energii przez 12 miesięcy.
 • Może dobrowolnie podjąć decyzję o przejściu ma rozliczenie w systemie net-billingu.
 • Po upływie 15 lat będzie musiał podpisać nową umowę, zgodną z panującymi warunkami.

Net-billing czy jest korzystny dla prosumenta?

“Net-billing to opłacalny, sprawiedliwy system, który zapewni dalszy, stabilny rozwój energetyki obywatelskiej, zachęci do zwiększenia autokonsumpcji energii wyprodukowanej przez prosumenta i magazynowania jej nadwyżek. Wprowadzany system, będący zgodny z prawem unijnym, poprawi bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych” – informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Jak przejść na net-billing?

Zgodnie z zapisami ustawy o OZE, aby przejść do net-billingu należy zgłosić chęć przejścia na nowe zasady swojemu sprzedawcy energii – maksymalnie 21 dni przed początkiem następnego kwartału. Oświadczenie to będzie jednak skuteczne dopiero od 1 lipca 2022 roku (do tego momentu będzie obowiązywać net-metering).
Chcesz uzyskać fachowe doradztwo w kwestii rozliczania?
Skontaktuj się z nami, odpowiemy na wszystkie pytania.

Dotacja z programu Mój Prąd

Program “Mój Prąd 4.0” jest przeznaczona dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń czyli net-billingu, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, w którym zamieszczone zostały niezbędne informacje dotyczące zasad kolejnej edycji programu “Mój Prąd 4.0”, kliknij tutaj.

Dotacja Ostrowiec

Mój Prąd 4.0

15 kwietnia 2022 roku rozpoczęła się czwarta edycja programu Mój Prąd.
Kto może skorzystać z dofinansowania? Jakie warunki należy spełnić?

Główne założenia promocji Mój Prąd

“W naszych dokumentach cel do osiągnięcia na 2030 rok to milion prosumentów, na dzień dzisiejszy czyli 2021 roku mamy już około 700 tys. prosumentów, w 2015 roku było ich tylko 4 tysiące – w dużej mierze udało się to osiągnąć dzięki programowi Mój Prąd” – informuje nas Minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa.
Przeznaczony budżet na Mój Prąd 4.0 wynosi do 855 mln zł.

Cel programu

Ideą programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej oraz wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie.

Głównym powodem, dla którego społeczeństwo licznie zdecydowało się na fotowoltaikę są dotacje rządowe. W ramach poprzednich edycji, wypłacono już ponad 220 tysięcy dofinansowań, na łączną kwotę ok. 1,159 mln zł. Program przyczynił się do redukcji emisji CO2 o 1,03 mln ton. Dynamiczny rozwój sektora fotowoltaicznego w Polsce wciąż rośnie w siłę.

Wymogi skorzystania z programu

1) Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;
2) Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów ciepła (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem);
3) Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh;
4) Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu systemów zarządzania energią HEMS/EMS – z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej i/lub magazynu ciepła wskazanych w pkt 2) lub 3).

Wnioski można składać w terminie od 15.04 do 22.12.2022 r.

1) W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW oraz www.mojprad.gov.pl zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.
2) Wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl
3) Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.
4) Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.
5) Wnioski złożone w formie papierowej zostaną odrzucone, o czym Wnioskodawca zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie. Wniosek złożony w formie papierowej nie zostanie odesłany do Wnioskodawcy.
6) Korespondencja z Wnioskodawcą w sprawie oceny wniosków jest prowadzona w postaci elektronicznej za pośrednictwem skrzynki email lub za pomocą dedykowanego systemu informatycznego udostępnionego przez NFOŚiGW

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Program “Mój Prąd 4.0” jest przeznaczony dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń czyli net-billingu, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów tzw. net meteringu, którzy przejdą na net-billing.
Nie wiesz jeszcze czym jest net-billing? Zapraszamy do artykułu, w którym dowiesz się jak działa nowy system rozliczania.

Prowadzimy kompleksową pomoc w uzyskaniu dofinansowania z programu “Mój Prąd 4.0” Możemy złożyć wniosek w Państwa imieniu na podstawie pełnomocnictwa do pobrania tutaj.

Wszystko co musisz wiedzieć o pompie ciepła

Pompa ciepła wykorzystuje energię elektryczną do wydobywania ciepła z ziemi, powietrza, a nawet wody. Większość domów korzysta z powietrznej pompy ciepła, która znajduje się na zewnątrz budynku i wygląda jak klimatyzator. Pompy ciepła to jedna z podstawowych technologii oze, które 75% energii czerpią z otoczenia, a pozostałe 25% z energii elektrycznej. Innymi słowy 1kW energii elektrycznej otrzymujemy zazwyczaj 4kW energii cieplnej.
O rodzajach pomp ciepła przeczytasz tutaj.

Jak działają pompy ciepła?

Powietrzna pompa ciepła działa poprzez wydobywanie potencjalnej energii cieplnej z powietrza o temperaturze -15°C za pomocą wymiennika ciepła, który spręża płyn chłodniczy i podnosi jego temperaturę. Ten płyn o wyższej temperaturze jest następnie przepuszczany przez skraplacz, gdzie energia cieplna jest wykorzystywana do ogrzewania wody i systemów grzewczych w Twoim domu. Jest to podobny proces dla systemów gruntowych pomp ciepła, ale zamiast energii cieplnej z powietrza wykorzystuje wodę, która przepływa podziemnymi rurami.
Cały proces odbywa się bez konieczności dostarczania gazu, zamiast tego wymaga jedynie energii elektrycznej do zasilania pompy, co zmniejsza ogólne uzależnienie od paliw kopalnych. Efekt ten jest następnie wzmacniany w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak panele słoneczne.

Dofinansowanie z NFOŚiGW – nowy program „Moje ciepło”

Pompy ciepła są jednymi z najpopularniejszych systemów OZE. Osoby, które chcą zdecydować się na inwestycję często mają obawy ze względu na początkowe duże koszta. W pierwszym kwartale 2022 roku rusza dotacja na pompy ciepła, która znacznie zredukuje koszty związane z inwestycją.
– Program „Moje Ciepło” został zaakceptowany przez Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego po uzyskaniu pozytywnej oceny i rekomendacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Decyzja Komitetu Inwestycyjnego otwiera drogę do praktycznego wdrożenia przez NFOŚiGW programu „Moje Ciepło” – informuje nas wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Lorkowski.

Czyste powietrze

Program Czyste Powietrze w roku 2021 rozróżniał dwa rodzaje beneficjentów.
Do pierwszej części należały osoby, których dochód roczny nie przekracza 100 tys zł, w drugiej grupie były osoby, których miesięczny dochód wynosił do 1564 zł. 

W tym roku pojawi się trzecia grupa beneficjentów, będzie ona dotyczyć osób których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 900 zł oraz 1260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych będą mogły otrzymać nawet do 90 proc. wsparcia w ramach kosztów kwalifikowanych. Maksymalnie kwota dotacji wyniesie do 69 tys. zł.

Dofinansowanie 2022 – dla kogo?

Z uwagi na zanieczyszczenie środowiska Polityka Unii Europejskiej oraz polskiego rządu ukierunkowana jest na niezbędne działania proekologiczne.
Na stronie Europarlamentu możemy przeczytać dokładne zmiany emisji gazów na przestrzeni lat – “Do 2019 r. UE ograniczyła emisję gazów cieplarnianych o 24% w porównaniu z poziomami z 1990 r. i pozostaje na dobrej drodze do osiągnięcia celu określonego w protokole z Kioto, jakim jest ograniczenie emisji o 20% do 2020 r. W grudniu 2019 r. Komisja przedstawiła koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu, czyli pakietu środków mających na celu podniesienie poziomu ambicji w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. oraz obniżenie emisyjności gospodarki UE do 2050 r., zgodnie z zobowiązaniami podjętymi w ramach porozumienia paryskiego. Aby UE znalazła się na zrównoważonej drodze do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r.,”
Na dofinansowanie do pomp ciepła mogą liczyć:

 • gospodarstwa domowe
 • przedsiębiorcy
 • rolnicy
 • spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz państwowe jednostki budżetowe (PBJ)
 • kościoły oraz związki wyznaniowe

Aby uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła, należy złożyć wniosek do wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW) właściwego dla województwa, w którym planowane jest wykonanie inwestycji. Wszystkie, niezbędne formularze oraz wykaz załączników można znaleźć w serwisie rządowym: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/ lub na stronach WFOŚiGW.
Chcesz wiedzieć więcej? Zapytaj o ofertę.

Gdzie można uzyskać dofinansowanie?

Procedury składania wniosków wydają Ci się niejasne i skomplikowane?
Pomagamy w uzupełnieniu niezbędnych dokumentów naszym klientom. Nasza wykwalifikowana kadra wysyła wnioski terminowo oraz w należyty sposób.
Zanim zdecydujesz się na montaż paneli fotowoltaicznych, sprawdź czy przysługuje Ci dotacja, która pozwoli Ci zaoszczędzić na swojej inwestycji.
Jeśli zastanawiasz się nad skorzystaniem z powyższych ulg zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy.

Kredyt na pompę ciepła

Chcesz dowiedzieć się jak korzystnie kupić pompę ciepła?Jesteś zainteresowany ofertą lecz brakuje Ci funduszy?Firma Eko-on oferuje niskoprocentowy kredyt na pompę ciepła.
Oferujemy konkurencyjne oprocentowanie miesięczne – które się opłaca!
Napisz – wyliczymy wybraną przez Ciebie opcję.

Pompa ciepła – czym jest i jak działa?

Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, które oddaje energię pozyskaną ze środowiska do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 

Jej podstawowym zastosowaniem jest ogrzewanie pomieszczeń i wody użytkowej. Pompa ciepła zastosowana do ogrzewania pomieszczeń „wypompowuje” ciepło z otoczenia o niskiej temperaturze i po podniesieniu temperatury czynnika roboczego oddaje ciepło do ogrzewanego pomieszczenia. Instalacja nie potrzebuje procesu spalania co za tym idzie nie wytwarza spalin, popiołu oraz kurzu. Potwierdza się, że z każdego 1 kW energii, uzyskuje się nawet do 5 kW energii odnawialnej.
Zadaniem pompy ciepła jest pozyskanie energii ze środowiska i przekazanie do instalacji grzewczej – dostarcza wodę o temperaturze 55°.
W temperaturze około -15°C współczynnik efektywności energetycznej COP większości modeli wynosi od 2 do 3 – innymi słowy pompa przekazuje trzy razy więcej ciepła, niż wynikałoby to ze zużycia prądu.

Dofinansowanie do pomp ciepła

Osoby, które zamierzają zainstalować w pompy ciepła mają prawo domagać się dofinansowania do swojej inwestycji. Aktualnym dofinansowaniem jest program “Czyste Powietrze” – dofinansowanie jest zależne m.in od wysokości dochodów. W pierwszym kwartale ruszy program pomocy Moje Ciepło. Program NFOŚiGW ma na celu rozwinąć sektor ogrzewnictwa indywidualnego oraz energetyki prosumenckiej. Decydując się można otrzymać maksymalnie 21 tysięcy złotych dofinansowania.

Rodzaje pomp ciepła

Wyróżniamy pompy ciepła powietrzna, pompy ciepła gruntowe i pompy ciepła wodne.

Najłatwiejsze w instalacji są pompy ciepła powietrzne, montuje się je przy zewnętrznej ścianie budynku oraz połączenia jej  za pomocą instalacji rurowej z systemem wewnętrznym. Nie wymaga budowy dolnego źródła ciepła, a montaż nie jest zależny od wielkości działki. Montaż trwa do 2 dni, a koszt jest na poziomie 20-40 tysięcy złotych. Dużym plusem instalacji jest to, że nie zajmuje ona dużo miejsca oraz nie wymaga uciążliwej obsługi.

Pompa ciepła gruntowa pobiera energię przy pomocy wymiennika gruntowego. Energia pozyskana w taki sposób może zostać wykorzystana na cel wody użytkowej, chłodzenia centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody. Gruntowa pompa ciepła może okazać się najlepszym rozwiązaniem dla osób, które mają działkę z dużą powierzchnią. Koszt związany z kupnem i montażem waha się między 50-80 tysięcy złotych. Porównując do ogrzewania elektrycznego, ten rodzaj instalacji pobiera nawet 4-5 razy mniej prądu!

Jeśli zdecydujemy się wybrać pompę ciepła wodną musimy mieć na uwadze, że wymaga ona dostępu do wody, alternatywą są dwie wykopane studnie głębinowe. Uzależniona jest od dwóch czynników:

– Odpowiedniej jakości wody w studni czerpalnej,
– Głębokość lustra wodnego nie może być większa niż 10 – 15 metrów.
 Najlepsze efekty można uzyskać po połączeniu pompy z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym. Decydując się na montaż wodnej pompy ciepła trzeba wziąć pod uwagę przepisy prawa geologicznego i górniczego oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.

Odpowiednio dobrana pompa ciepła pozwala w ekologiczny sposób ogrzać Twój dom. Jeśli zastanawiasz się nad opłacalnością pomp ciepła lub nie wiesz na którą pompę ciepła się zdecydować – zadzwoń do nas, chętnie pomożemy Ci z wyborem instalacji oraz wszystkimi formalnościami. 

Źródło: Wikipedia

Chcesz wiedzieć więcej?

Zostaw nam swój numer, oddzwonimy niebawem!

  Lub skorzystaj z poniższych form kontaktu
  WYŚLIJ E-MAIL
  agroenergia

  Agroenergia – dotacja 2021

  agroenergia logo

  Dotacja dla Rolników

  Od 1 października wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozpoczną przyjmowanie wniosków o dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych a także pomp ciepła i magazynów energii elektrycznej jako instalacji towarzyszących.

  Cel Programu:
  Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z budowaniem samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich.

  Dofinansowuje:
  1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

  a) instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 10 kW do 50 kW,

  b) instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 10 kW do 50 kW,,
  c) pomp ciepła o mocy od 10 kW do 50 kW,
  Warunek: wcześniejsze przeprowadzenie audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,

  d) instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ.
  Warunek: wcześniejsze przeprowadzenie audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła,

  2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d.

  Warunek: obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1).

  Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii).

  Forma dofinansowania

  1.  Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji fotowoltaicznych, zgodnie z poniższym:

  10-30 kW – do 20% – nie więcej niż 15 000 zł
  30 – 50 kW – do 13% – nie więcej niż 25 000 zł

  2. Dofinansowanie do instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła tworzącej jeden układ, dofinansowanie wylicza się zgodnie z powyższym schematem na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz dodatek w wysokości 10 tys. zł.

  3. Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

  Warunek:  jest zintegrowanie magazynu ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

  Kto może zostać Beneficjentem?

  Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.

  Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

  Terminy i forma składania wniosków
  Nabór wniosków od 1.10.2021 r.

  Zyskaj kompleksową obsługę –  profesjonalny audyt, racjonalne dopasowanie komponentów, montaż, serwis oraz wsparcie przy wnioskowaniu dotację.

  Masz pytania? Napisz do nas! Nie zwlekaj zapytaj o kompleksową obsługę!

  Mój Prąd Dotacja

  Mój Prąd 3.0. 2021

  Dotacja Mój Prąd 2021

  O Mój Prąd

  Program charakteryzuje się wsparciem rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretniej segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV)

  Cel Programu:

  Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  Dofinansowuje:

  Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych – o mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

  Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

  Forma dofinansowania

  Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

  Budżet

  Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 534 000 tys. zł

  Kto może zostać Beneficjentem?

  Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

  Terminy i forma składania wniosków

  Nabór wniosków od 1.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków

  Zyskaj kompleksową obsługę –  profesjonalny audyt, racjonalne dopasowanie komponentów, montaż instalacji fotowoltaicznej, serwis oraz wsparcie przy wnioskowaniu dotację. 

  Masz pytania? Napisz do nas! Nie zwlekaj zapytaj o kompleksową obsługę!

  Dotacja Ostrowiec

  Dotacja: Częstochowa

  Dotacja dla mieszkańców miasta Częstochowa.

  ZAKRES DOTACJI
  Instalacja fotowoltaiczna  – dofinansowanie do 50%, nie więcej niż 5000 zł 
  Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Częstochowy. 
  Wnioski przyjmowane są do dnia 14 maja 2021

  Zyskaj profesjonalna obsługę, wsparcie przy wnioskowaniu oraz korzystną dotację.

  Masz pytania? Napisz do nas! Nie zwlekaj zapytaj o ofertę specjalną. 

  Dotacja Ostrowiec

  Dotacja: Słoneczna Żywiecczyzna

  Program Słoneczna Żywiecczyzna funkcjonuje 
  na obszarze gmin:
  Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, 
  Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Miasto Żywiec  

  ZAKRES DOTACJI: 
  • Instalacja fotowoltaiczna o mocy nie większej niż 10kWp /budynek mieszkalny – 4200 zł netto/kWp (łącznie nie więcej niż 42 000 zł netto)
  • Powietrzne pompy ciepła do cwu i co – 10 000 zł netto/budynek mieszkalny
  • Powietrzne pompy ciepła do cwu – 6 000 zł netto/budynek mieszkalny
  • Gruntowe pompy ciepła – 20 000 zł netto/budynek mieszkalny

  Zyskaj profesjonalna obsługę, wsparcie przy wnioskowaniu oraz korzystną dotację.

  Masz pytania? Napisz do nas! Nie zwlekaj zapytaj o ofertę specjalną. 

  Dotacja Ostrowiec

  Dotacja: Kraków

  Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków

  Można uzyskać nawet 60% dotacji: do 15 000 zł na fotowoltaikę i do 18 000 zł na pompy ciepła.
   
  O otrzymaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń!

  Wnioski można składać w terminie 15-30 kwietnia 2021

  Zyskaj profesjonalna obsługę, wsparcie przy wnioskowaniu oraz 60% dotację.

  Masz pytania? Napisz do nas! Nie zwlekaj zapytaj o ofertę specjalną.