Dotacja na fotowoltaikę dla mieszkańców Tychy
Dotacja Ostrowiec

Dotacja: Tychy. Odnawialne źródła energii

Jesteś uczestnikiem projektu grantowego „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”, realizowanego przez Urząd Miasta Tychy?

Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy wpisany listę Wykonawców. 

CEL PROJEKTU
Celem projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej, co przyczyni się̨ do: ograniczenia emisji zanieczyszczeń́, zmniejszenia zapotrzebowania na energię wytwarzaną 
z tradycyjnego źródła, podniesienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenia strat przesyłowych. 

Realizacja projektu umożliwi uniezależnienie się̨ Miasta Tychy od dostaw energii
z zewnętrznych źródeł oraz rozwoju społeczno – gospodarczego Miasta, w tym podniesienia komfortu życia oraz zdrowia mieszkańców, wzrostu świadomości na temat działań́ proekologicznych, oszczędzania i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs.
 
WARTOŚĆ PROJEKTU
Całkowita wartość projektu wynosi 23 233 551,50 zł z czego współfinansowanie ze środków UE wynosi 20 562 052, 07 zł.
ZAKRES PROJEKTU
W ramach Projektu planowany jest zakup i montaż 960 sztuk instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w/na budynkach mieszkalnych, niemieszkalnych lub na gruncie.
Mieszkańcy biorący udział w Projekcie będą mogli ubiegać się o dofinasowanie:
– 647 szt. instalacji fotowoltaicznych,
– 97 szt. instalacji solarnych
– 72 sz. instalacji powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej
– 127 szt. powietrznych pomp ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody       użytkowej,
– 17 szt. kotłów na biomasę.
Mieszkańcy po zrealizowaniu planowanej inwestycji otrzymają refundację w wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Masz pytania? Napisz do nas! Nie zwlekaj zapytaj o ofertę specjalną. 

Podziel się ze znajomymi!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email