FAQ

FOTOWOLTAIKA
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Wiedza i doświadczenie...

Znajdź odpowiedź na najczęściej zadawane pytania

Kim jest Prosument?

Termin pochodzi od wyrazów „producent” oraz „konsument”. Dokładniej wytwórca energii elektrycznej powstałej za pomocą należącej do niego instalacji odnawialnych źródeł energii (np. instalacji fotowoltaicznej). Definicja znajduje się w ustawie o odnawialnych źródłach energii: Prosumentem określa się „odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej”.

Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna?

Na cenę instalacji składa się wiele zmiennych. Zapotrzebowanie na prąd, możliwości montażowe, rodzaj zadaszenia czy miejsce instalacji to tylko niektóre z nich. Dlatego tak ważny jest odpowiednio przeprowadzony wywiad z Klientem. Dzięki niemu precyzyjne dopasowujemy rozwiązania fotowoltaiczne zarówno do zapotrzebowania jak i możliwości finansowych nabywcy.

Jak działają panele fotowoltaicze?

Panele fotowoltaiczne, podczas nasłoneczniania, pochłaniają cząstki światła produkując prąd stały który później, w falowniku, przekształcany jest w prąd przemienny.

Padające na panel światło słoneczne jest absorbowane, energia fotonów (słoneczna) wybija wolne elektrony z atomów, pozwalając im na swobodny przepływ, produkując w ten sposób energię elektryczną.

Proces przekształcania światła (fotonów) w elektryczność (wolty) nazywany jest procesem fotowoltaicznym.

Czym jest moduły fotowoltaiczne?

to krzemowe płyty, które pochłaniają cząstki światła produkując prąd stały, który później, w falowniku przekształcony zostaje w prąd zmienny. Sam proces jest bardzo prosty i co ważne przyjazny środowisku.

Co wchodzi w skład zestawu instalacji fotowoltaicznej?

Instalacja fotowoltaiczna składa się z kilku niezbędnych elementów: podstawą są panele fotowoltaiczne oraz falownik, pozostałe elementy to solarne przewody łączące ze sobą panele fotowoltaiczne i falownik, oraz falownik z rozdzielnią w naszym domu. Ważnym jest również dobór odpowiedniego systemy montażowego dopasowywanego do konstrukcji dachu.

Panel fotowoltaiczny a kolektor słoneczny?

Kolektory słoneczne wytworzoną energię słoneczną zamieniają jedynie na energię cieplną.  Używane są do podgrzewania wody lub wspomagania centralnego ogrzewania.

Fotowoltaika zamienia energię słoneczną bezpośrednio w energię elektryczną, która (tak samo jak prąd od dostawcy) może być w pełni wykorzystywany do zasilania oświetlenia czy urządzeń w gospodarstwie domowym.

Jakie są rodzaje paneli fotowoltaicznych?

Aktualnie są dwa główne rodzaje paneli – monokrystaliczne i polikrystaliczne. Oba rodzaje wykonane są z krzemu z różnymi domieszkami innych materiałów. Ogniwa polikrystaliczne mają jednak niższą sprawność niż ogniwa monokrystaliczne dlatego są już coraz rzadziej stosowane. Wizualnie ogniwa możemy rozróżnić po kolorze – polikrystaliczne mają wyraźny niebieski odcień a monokrystaliczne są znacznie ciemniejsze zbliżone do koloru czarnego.

Gdzie można zainstalować panele fotowoltaiczne?

Poza dachem domu/firmy panele fotowoltaiczne instalowane są na zadaszeniach garażu, magazynów, fabryk czy pomieszczeń gospodarczych, ponadto jest możliwości instalacji na gruncie obok zaopatrywanego w bezpłatną energię gospodarstwa.

Jaka jest optymalna moc instalacji fotowoltaicznej?

Optymalna moc instalacji fotowoltaicznej dobierana jest indywidualnie. Obliczana jest na bazie aktualnego zużycia energii oraz planów związanych z jej wykorzystaniem.

Co się dzieje z niewykorzystaną energią?

Niewykorzystana energia, za pośrednictwem licznika dwukierunkowego, przekazywana jest do naszego dostawcy prądu, gdzie jest magazynowana na okres jednego roku. „Opłatą” za magazynowanie jest 20% zgromadzonej energii, która pozostaje w posiadaniu dostawcy, natomiast pozostała część (80%) jest na bieżąco pobierana w okresach braku lub małego nasłonecznienia (nocą oraz w zimie).

Zgodnie z ustawą:

  • Podmiot będący Prosumentem, niewykorzystaną energię magazynuje w sieci elektroenergetycznej, skąd może ją odebrać w stosunku 1:0,8.
  • Podmiot nie będący Prosumentem, odprzedaje nadwyżkę energii do zakładu energetycznego. Ustawa reguluje obowiązek zakupy energii przez zakłady energetyczne.

W zależności od mocy instalacji przelicznik jest 1:0,8 (instalacje do 10 kWp) lub 1:0,7 (instalacje od 10 kWp do 50 kWp)

Ile mam czasu na wykorzystanie zmagazynowanej energii?

Na wykorzystanie magazynowanej energii mamy czas 12 miesięcy od daty wprowadzenia jej do sieci. W pierwszej kolejności wykorzystywana jest najstarsza energia.

Czy instalacja działa zimą?

Instalacja fotowoltaiczna działa zarówno latem jak i zimą.

Natomiast zimą, w związku z krótszym dniem i mniejszym nasłonecznienia, instalacja wytwarza mniej energii.

Czy z prądu korzystam tylko w słoneczne dni?

Instalacja dobierana jest tak aby można było z niej korzystać cały rok! Podczas słonecznych dni jest ona produkowana a nadwyżki są magazynowane. W nocy oraz podczas pochmurnych dni energia pobierana jest z zasobów magazynowych.

Jak długo działają panele fotowoltaiczne?

Wiele uzależnione jest od producenta modułów fotowoltaicznych. Wielu daje 25-letnią gwarancje wydajności modułów na poziomie 80-86% sprawności. 

W jakim czasie zwraca się inwestycja w fotowoltaikę?

Okres zwrot z inwestycji obliczany jest indywidualnie. Uzależniony jest od ceny instalacji (dobranych komponentów), jej wydajności oraz między innymi dotychczasowych kosztów opłaty za prąd. Średnio za zaoszczędzony prąd zyskujemy dochody pozwalające na spłatę urządzeń w przeciągu ok 5-7 lat. Producenci paneli zakładają ok 25 letni czas bezawaryjnej pracy, co za tym idzie po spłacie inwestycji, przez następne 20 lat korzystamy z prądu praktycznie bezpłatnie.

Jaki jest średni czas montażu paneli fotowoltaicznych?

Czas montażu instalacji fotowoltaicznej uzależniony jest od jej wielkości. Mikro instalacje zakładane są już w kilka godzin, większy montaż może trwać od jednego do kilku dni.

Ile waży panel fotowoltaiczny?

Waga jednego panelu fotowoltaicznego (w zależności od producenta) wynosi około 20 kg.

Jak przygotować się do montażu paneli fotowoltaicznych?

Montaż instalacji fotowoltaicznej nie wymaga specjalnych przygotowań. Większość instalacji domowych montowana jest na istniejących już budynkach, które nie były w żaden sposób przystosowywane do montażu takich instalacji. W przypadku budowy domu warto jednak przewidzieć możliwość przeprowadzenia przewodów biegnących od modułów fotowoltaicznych do falownika i od falownika do rozdzielni głównej w budynku.

Czy obsługa instalacji jest skomplikowana?

Instalacja fotowoltaiczna jest praktycznie bezobsługowa. Prąd produkowany jest bez ingerencji właściciela. Większość posiada dostęp do aplikacji, dzięki której można monitorować bieżącą ilość wyprodukowanej energii elektrycznej i jej stany magazynowe.

Czy wymiana licznika na dwukierunkowy jest płatna?

Ustawa reguluje tę kwestię – wymiana licznika na dwukierunkowy jest bezpłatna (odbywa się na koszt zakładu energetycznego). Należy pamiętać o niezwłocznym zgłoszeniu do zakładu energetycznego informacji o zamontowanej instalacji fotowoltaicznej.

Nasza firma każdą instalację wykonuje kompleksowo tzn. przygotowuje niezbędną dokumentację i dokonuje zgłoszenia przyłączenia instalacji w imieniu klienta w myśl zasady „wszystko zrobimy za Ciebie a Ty ciesz się słońcem!” 😊

Czy mogę całkowicie odłączyć się od dostawcy energii?

Tak – jest to możliwe ale wymaga wyposażenia instalacji w akumulatory pozwalające na magazynowanie wyprodukowanej energii. Ceny akumulatorów są jednak wysokie dlatego takie rozwiązania stosowane są głównie w miejscach bez możliwości podłączenia do sieci energetycznej – np. schroniska w górach, domki letniskowe, ogródki działkowe itp.

Czy trzeba myć panele fotowoltaiczne?

Zazwyczaj nie ma takiej potrzeby. Większość zabrudzeń zmywana jest podczas opadów deszczu o ile instalacja nie jest zlokalizowana w miejscu o wyjątkowo dużym zapyleniu np. w sąsiedztwie cementowni itp.

Czy trzeba odśnieżać panele fotowoltaiczne?

Jeżeli instalacja zamontowana jest w taki sposób, że mamy łatwy dostęp do paneli to można to zrobić – zaśnieżone moduły nie będą produkowały energii elektrycznej więc zawsze warto to zrobić. Jeżeli jednak moduły zamontowane są w miejscu trudnodostępnym to lepiej zaczekać aż śnieg sam się rozpuści. Większość energii z instalacji PV produkowana jest w okresie od wiosny do jesieni i najczęściej ilość wyprodukowanej energii zimą nie pokryje nam kosztów związanych z odśnieżaniem paneli.

Czy energia magazynowana jest bezpłatnie?

Magazynowanie poprzez zakład energetyczny jest teoretycznie bezpłatne. Jedynie „wydajemy” na to 20% lub 30% zmagazynowanej (bezpłatnej) energii. Wszystko reguluje zapis w ustawie:

Podmiot będący Prosumentem, niewykorzystaną energię magazynuje w sieci elektroenergetycznej, skąd może ją odebrać w stosunku 1:0,8 (instalacje do 10 kWp) lub 1:0,7 (instalacje od 10 kWp do 50 kWp)

Czy dach wytrzyma nacisk paneli fotowoltaicznych?

Wszystko zależy od stanu i rodzaju dachu. Dlatego tak ważny jest profesjonalny audyt przed doborem komponentów instalacji fotowoltaicznej.

Po audycie jesteśmy w stanie określić stan zadaszenia oraz dobrać odpowiedni system montażu.

Generalnie – skośny, w dobrym stanie, dach bez problemu powinien utrzymać panele fotowoltaiczne. Dachy płaskie natomiast, zwłaszcza przy dużych instalacjach, wymagają sprawdzenia nośności i wytrzymałości konstrukcji.

Przeprowadzając audyt dobieramy i doradzamy odpowiednie rozwiązania fotowoltaiczne tak, aby instalacja była bezpieczna i odporna na warunki atmosferyczne.

Masz więcej pytań?
Zapraszamy do kontaktu!