Eko-On | Nowelizacja ustawy i niższy VAT | Elektrownie Fotowoltaiczne
nowelizacja ustawy 8%VAT

Niższa stawka VAT na przydomowe elektrownie fotowoltaiczne

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która:

  • ujednolica stawkę VAT na przydomową elektrownię fotowoltaiczną do 8%
  • zwalnia dotację z programu „Mój Prąd” z podatku
  • zabrania kupowania i sprzedawania „kopciuchów”
  • wprowadza obowiązek przyłączenia nowych budynków do sieci ciepłowniczej

Ujednolicona stawka VAT pozwala na montaż elektrowni poza budynkiem mieszkalnym (np. na gruncie lub na budynku gospodarczym) i jednoczesne skorzystanie z obniżonej – 8% stawki VAT. Jest to duże udogodnienie dla inwestorów, ponieważ wcześniej stawka ta wynosiła aż 23%.

Zwolnienie dotacji z programu „Mój Prąd” z podatku dochodowego oznacza, że beneficjenci otrzymają całą wnioskowaną kwotę, a nie obniżoną o podatek. Przypomnijmy, że maksymalna kwota dotacji to 5000 zł.

Objaśnienie do ustawy mówi, że zwolnione od podatku są takie świadczenia jak dotacje czy kwoty umorzonych pożyczek otrzymanych ze środków NFOŚiGW lub z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zakaz kupowania i sprzedawania kotłów niespełniających wymogów emisyjności ma na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji powstającej w wyniku spalania węgla w piecach domowych.

Dodatkowo, wg ustawy każdy nowo powstający budynek musi być przyłączony do sieci ciepłowniczej (jeśli takowa istnieje). Nie dotyczy to jednak budynków, w których planowane jest zamontowanie indywidualnego źródła ciepła (jak np. pompa ciepła).  

Ustawa ma na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie tzw. niskiej emisji, w życie wejdzie po 14 dniach od daty podpisania dokumentu. 

Podziel się ze znajomymi!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email