Dotacja na mikroinstalacje. Mój Prąd. 3000zł Polska
Mój Prąd Dotacja

Mój Prąd 3.0. 2021

Dotacja Mój Prąd 2021

O Mój Prąd

Program charakteryzuje się wsparciem rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretniej segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV)

Cel Programu:

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dofinansowuje:

Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych – o mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Forma dofinansowania

Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Budżet

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 534 000 tys. zł

Kto może zostać Beneficjentem?

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków od 1.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków

Zyskaj kompleksową obsługę –  profesjonalny audyt, racjonalne dopasowanie komponentów, montaż instalacji fotowoltaicznej, serwis oraz wsparcie przy wnioskowaniu dotację. 

Masz pytania? Napisz do nas! Nie zwlekaj zapytaj o kompleksową obsługę!

Podziel się ze znajomymi!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email