Dotacja na fotowoltaike, pompa ciepła i magazyn energii
agroenergia

Agroenergia – dotacja 2021

agroenergia logo

Dotacja dla Rolników

Od 1 października wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozpoczną przyjmowanie wniosków o dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych a także pomp ciepła i magazynów energii elektrycznej jako instalacji towarzyszących.

Cel Programu:
Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z budowaniem samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich.

Dofinansowuje:
1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

a) instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 10 kW do 50 kW,

b) instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 10 kW do 50 kW,,
c) pomp ciepła o mocy od 10 kW do 50 kW,
Warunek: wcześniejsze przeprowadzenie audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,

d) instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ.
Warunek: wcześniejsze przeprowadzenie audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła,

2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d.

Warunek: obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1).

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii).

Forma dofinansowania

1.  Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji fotowoltaicznych, zgodnie z poniższym:

10-30 kW – do 20% – nie więcej niż 15 000 zł
30 – 50 kW – do 13% – nie więcej niż 25 000 zł

2. Dofinansowanie do instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła tworzącej jeden układ, dofinansowanie wylicza się zgodnie z powyższym schematem na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz dodatek w wysokości 10 tys. zł.

3. Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Warunek:  jest zintegrowanie magazynu ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Kto może zostać Beneficjentem?

Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.

Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Terminy i forma składania wniosków
Nabór wniosków od 1.10.2021 r.

Zyskaj kompleksową obsługę –  profesjonalny audyt, racjonalne dopasowanie komponentów, montaż, serwis oraz wsparcie przy wnioskowaniu dotację.

Masz pytania? Napisz do nas! Nie zwlekaj zapytaj o kompleksową obsługę!

Podziel się ze znajomymi!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email