Mój Prąd 4.0 – Eko-on.pl
Dotacja Ostrowiec

Mój Prąd 4.0

15 kwietnia 2022 roku rozpoczęła się czwarta edycja programu Mój Prąd.
Kto może skorzystać z dofinansowania? Jakie warunki należy spełnić?

Główne założenia promocji Mój Prąd

“W naszych dokumentach cel do osiągnięcia na 2030 rok to milion prosumentów, na dzień dzisiejszy czyli 2021 roku mamy już około 700 tys. prosumentów, w 2015 roku było ich tylko 4 tysiące – w dużej mierze udało się to osiągnąć dzięki programowi Mój Prąd” – informuje nas Minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa.
Przeznaczony budżet na Mój Prąd 4.0 wynosi do 855 mln zł.

Cel programu

Ideą programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej oraz wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie.

Głównym powodem, dla którego społeczeństwo licznie zdecydowało się na fotowoltaikę są dotacje rządowe. W ramach poprzednich edycji, wypłacono już ponad 220 tysięcy dofinansowań, na łączną kwotę ok. 1,159 mln zł. Program przyczynił się do redukcji emisji CO2 o 1,03 mln ton. Dynamiczny rozwój sektora fotowoltaicznego w Polsce wciąż rośnie w siłę.

Wymogi skorzystania z programu

1) Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;
2) Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów ciepła (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem);
3) Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh;
4) Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu systemów zarządzania energią HEMS/EMS – z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej i/lub magazynu ciepła wskazanych w pkt 2) lub 3).

Wnioski można składać w terminie od 15.04 do 22.12.2022 r.

1) W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW oraz www.mojprad.gov.pl zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.
2) Wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl
3) Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.
4) Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.
5) Wnioski złożone w formie papierowej zostaną odrzucone, o czym Wnioskodawca zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie. Wniosek złożony w formie papierowej nie zostanie odesłany do Wnioskodawcy.
6) Korespondencja z Wnioskodawcą w sprawie oceny wniosków jest prowadzona w postaci elektronicznej za pośrednictwem skrzynki email lub za pomocą dedykowanego systemu informatycznego udostępnionego przez NFOŚiGW

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Program “Mój Prąd 4.0” jest przeznaczony dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń czyli net-billingu, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów tzw. net meteringu, którzy przejdą na net-billing.
Nie wiesz jeszcze czym jest net-billing? Zapraszamy do artykułu, w którym dowiesz się jak działa nowy system rozliczania.

Prowadzimy kompleksową pomoc w uzyskaniu dofinansowania z programu “Mój Prąd 4.0” Możemy złożyć wniosek w Państwa imieniu na podstawie pełnomocnictwa do pobrania tutaj.

Podziel się ze znajomymi!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email