Net-billing nowy system rozliczania fotowoltaiki od 1 kwietnia 2022 roku. – Eko-on.pl
landing-page_head-3

Net-billing nowy system rozliczania fotowoltaiki od 1 kwietnia 2022 roku.

Co to jest net-billing?

Net-billing jest systemem rozliczania odnawialnych źródeł energii, który opiera się na wartości wyprodukowanego prądu. W nowym systemie rozliczania oddawanie do sieci oraz pobieranie z sieci jest mierzone osobno oraz ma różne ceny. Instalacje zgłoszone po 1 kwietnia 2022 są objęte systemem net-billingu.
“Nowy system rozliczeń będzie wspierał dalszy stabilny rozwój energetyki obywatelskiej w Polsce. System net-billingu, to mechanizm prosty i sprawiedliwy społecznie. Polska Jest jednym z europejskich liderów w rozwoju OZE, a w szczególności instalacji fotowoltaicznych. To efekt świadomych działań rządu, których celem jest transformacja energetyczna, oparta o technologie zeroemisyjne, jak również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju” – twierdzi Wiceminister Ireneusz Zyska.

Główne założenia nowego systemu (net-billing obowiązujący od 1 kwietnia 2022 roku):

 • Nadwyżki energii będą wyceniane po cenie rynkowej – początkowo według średniej ceny miesięcznej z TGE, a od 2024 po giełdowej stawce godzinowej.
 • Wycena energii pobranej z sieci po stawce detalicznej.
 • Do rozliczeń będzie służyć tzw. depozyt prosumencki, czyli specjalny fundusz, zapisany na koncie prosumenckim.
 • Na wykorzystanie wartości energii będzie 12 miesięcy. 20% nadwyżek wartości energii z każdego miesiąca zostanie zwrócona.
 • Sprzedaż nadwyżek energii nie będzie objęta podatkiem VAT ani PIT.
 • W przypadku ujemnych cen energii na giełdzie prosument będzie miał obowiązek wyłączyć instalację.Założenia starego systemu (obowiązujący do 31 marca 2022 roku)
:

 • Za każdą 1 kWh oddaną do sieci można odebrać 0,8 kWh (instalacja o mocy do 10 kW).
 • Za każdą 1 kWh oddaną do sieci można odebrać 0,7 kWh (instalacja większa niż 10 kW).
 • Prosument systemu net-meteringu: nie ponosi kosztów opłaty dystrybucyjnej zmiennej,
 • Może rozliczać nadwyżkę energii przez 12 miesięcy.
 • Może dobrowolnie podjąć decyzję o przejściu ma rozliczenie w systemie net-billingu.
 • Po upływie 15 lat będzie musiał podpisać nową umowę, zgodną z panującymi warunkami.

Net-billing czy jest korzystny dla prosumenta?

“Net-billing to opłacalny, sprawiedliwy system, który zapewni dalszy, stabilny rozwój energetyki obywatelskiej, zachęci do zwiększenia autokonsumpcji energii wyprodukowanej przez prosumenta i magazynowania jej nadwyżek. Wprowadzany system, będący zgodny z prawem unijnym, poprawi bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych” – informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Jak przejść na net-billing?

Zgodnie z zapisami ustawy o OZE, aby przejść do net-billingu należy zgłosić chęć przejścia na nowe zasady swojemu sprzedawcy energii – maksymalnie 21 dni przed początkiem następnego kwartału. Oświadczenie to będzie jednak skuteczne dopiero od 1 lipca 2022 roku (do tego momentu będzie obowiązywać net-metering).
Chcesz uzyskać fachowe doradztwo w kwestii rozliczania?
Skontaktuj się z nami, odpowiemy na wszystkie pytania.

Dotacja z programu Mój Prąd

Program “Mój Prąd 4.0” jest przeznaczona dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń czyli net-billingu, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, w którym zamieszczone zostały niezbędne informacje dotyczące zasad kolejnej edycji programu “Mój Prąd 4.0”, kliknij tutaj.

Podziel się ze znajomymi!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email