Eko-On | Nowelizacja Ustawy OZE | Elektrownie Fotowoltaiczne
DCIM100MEDIADJI_0702.JPG

Nowelizacja ustawy o OZE

09.08.2109 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zawiera ona kilka ciekawych zmian odnoszących się bezpośrednio do fotowoltaiki. 

Definiuje ona prosumenta energii odnawialnej jako odbiorcę końcowego, wytwarzającego energię elektryczną na własne potrzeby w mikroinstalacji wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Dzięki tej modyfikacji nadwyżki wytworzonej energii można rozliczać w korzystnym systemie opustów.

Dodatkowo prosumentami mogą zostać mali i średni przedsiębiorcy, pod warunkiem, że wytwarzanie energii elektrycznej nie stanowi ich przeważającej działalności gospodarczej.

Dzięki nowelizacji ustawy gminy wiejskie i wiejsko – miejskie mogą tworzyć na swoim terenie spółdzielnie energetyczne.

Podstawowym celem wprowadzanych zmian jest realizacja narzuconego przez UE 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii do 2020 roku, jak również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Podziel się ze znajomymi!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email