Eko-On | "Agroenergia" | Elektrownie Fotowoltaiczne dla domu i firmy
realizacje-5

Program “Agroenergia”

Celem programu „Agroenergia” jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnych skutków działalności rolniczej, a w związku z tym ochrony środowiska. Daje on możliwość pozyskania przez rolników dofinansowania na montaż OZE – w tym elektrowni fotowoltaicznych.

Co oferuje program „Agroenergia”?

Program oferuje dotacje i pożyczki na inwestycje w nowe źródła ciepła
i obejmuje budowę elektrowni fotowoltaicznych o mocy od 50 kWp do 1 MWp oraz wspiera przedsięwzięcia z zakresu magazynowania energii.

Jaki jest budżet programu?

Całkowity budżet programu to 200 milionów złotych, z czego 80 milionów przeznaczone będzie na wsparcie bezzwrotne.

Pożyczka będzie mogła pokryć nawet 100% kosztów kwalifikowanych, zaś dotacja do 40%.

Do kiedy będzie prowadzony nabór wniosków?

Nabór wniosków będzie prowadzony do 20 grudnia br. lub do wyczerpania środków, umowy o dofinansowanie mają być podpisywane do roku 2023, natomiast wypłaty przewidziano na rok 2025.

Kto może skorzystać z programu „Agroenergia”?

Z „Agroenergii” mogą skorzystać wyłącznie rolnicy indywidualni,
rozumiani jako osoby fizyczne, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz mieszkają minimum 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest co najmniej jedna z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Podziel się ze znajomymi!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email