Eko-On | "Mój prąd" | Elektrownie Fotowoltaiczne dla domu i firmy
Dotacja z programu

“Mój Prąd” Dotacja

„Mój prąd” to  rządowy program, z którego mogą skorzystać prosumenci,  czyli osoby, które zdecydowały się na montaż elektrowni fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kWp w swoim gospodarstwie domowym.

Dotacja przyznawana z programu wynosi 5 000 zł.

Ministerstwo uważa, że dzięki niemu liczba mikroinstalacji w polskich domach zwiększy się o 200 tys., co da około 1000 MW mocy. Program ten ma pomóc w realizacji zobowiązań klimatycznych wobec Unii Europejskiej.

Ministerstwo finansów uznało, że dofinansowanie z rządowego programu „Mój prąd” powinno być zwolnione z podatku, podobnie jak dotacja z „Czystego powietrza”. Oznacza to, że beneficjenci otrzymają pełną kwotę przyznanych przez NFOŚiGW, w drodze konkursu, środków.

Nabór wniosków trwa do 20 grudnia 2020 roku.

UWAGA! OD 31 MARCA 2020 ROKU WNIOSKI O DOTACJĘ Z PROGRAMU “MÓJ PRĄD” MOŻNA SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE ONLINE POPRZEZ PROFIL ZAUFANY LUB E-DOWÓD.

Od 31 marca 2020 roku NFOŚiGW zmienił zasady przyznawania dotacji z rządowego programu “Mój Prąd”.  Od tej pory klienci indywidualni mogą składać wnioski tylko za pośrednictwem Internetu poprzez Profil Zaufany lub E-Dowód.

Jeśli nie mają Państwo możliwości złożenia wniosku o dotację  online, nasza firma może zrobić to w Państwa imieniu.

W tym celu będziemy potrzebowali: 

  •  oryginalnego zaświadczenia o wymianie licznika na dwukierunkowy (takie zaświadczenie otrzymują Państwo pocztą jakiś czas po wizycie pracownika Zakładu Energetycznego, który wymienia licznik)
  •  wypełnionego i podpisanego przez Państwa wniosku o przyznanie dotacji
  •  kopię faktur za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej
  •  potwierdzenie opłacenia tych faktur
  •  wypełnionego i podpisanego pełnomocnictwa

Wszystkie te dokumenty należy dostarczyć nam w formie papierowej (listownie bądź osobiście). 

Wypełniając wniosek o dotację z Programu “Mój Prąd” bardzo ważne jest, aby poprawnie i czytelnie wpisywać wszystkie dane. Szczególnie istotny jest numer konta, a także adres e-mail, ponieważ potwierdzenie złożenia wniosku i przekazanie go do weryfikacji zostaje tam właśnie wysłane. 

Ile wyniesie dotacja z programu „Mój Prąd”?

Budżet przeznaczony na ten program to 1 mld zł, a wysokość dotacji to maksymalnie 5 000 zł. Jest to bezzwrotna pomoc finansowa i może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej (w skład instalacji wchodzą panele fotowoltaiczne, inwerter, okablowanie oraz niezbędne
zabezpieczenia).

Nabór wniosków do programu „Mój Prąd”.

Nabór wniosków odbywa się od 30 sierpnia 2019 r. Wnioski można składać wyłącznie online poprzez profil zaufany lub e-dowód pod tym adresem

Kiedy wypłacane są pieniądze z dotacji?

Pieniądze wypłacane będą po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Od marca 2020 roku, termin ten wydłużył się nawet do 3 miesięcy.

Czy można powiększyć istniejącą instalację i uzyskać dotację?

Dopłata NIE PRZYSŁUGUJE na rozbudowę instalacji już istniejącej.

Jak wypełnić wniosek o przyznanie dotacji z programu “Mój Prąd”?
 

Dane w sekcjach A-B3 należy wypełnić danymi wnioskodawcy.

W sekcji C2, w punkcie 21 zaznaczamy:

– Punkt 1. – jeśli instalacja została zamontowana w miejscu, w którym zameldowany jest właściciel licznika.
 – Punkt 2. – jeśli właściciel licznika zameldowany jest
w miejscu innym, niż miejsce zamontowania instalacji. 

Jeśli zaznaczono punkt 2, należy uzupełnić pola 22-28.
Jeżeli instalacja zamontowana została w budynku, który nie posiada jeszcze adresu, w punkcie 29 należy wpisać numer działki, na której zlokalizowana jest elektrownia. 

Sekcja C3:

Punkt 30. – Moc instalacji, jaka została zamontowana. 
Punkt 31. – Koszt całkowity – koszy brutto całej instalacji.
Punkt 32. – Koszt kwalifikowany – koszty brutto całej instalacji (ta sama kwota co w punkcie 31).
Punkt 33/34. – Data pierwszej płatności / data ostatniej płatności  – daty muszą być tożsame z datami umieszczonymi na potwierdzeniach przelewów za montaż instalacji. 
Punkt 35. Numer umowy kompleksowej z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – numer znajduje się na umowie z Zakładem Energetycznym.
Punkt 36. – Data przyłączenia instalacji – data wymiany licznika na dwukierunkowy (dokładna data znajduje się na oświadczeniu OSD wystawianym przez Zakład Energetyczny)


Punkt 37. – Nr PPE – Numer ten znajduje się na umowie z Zakładem Energetycznym lub na rachunku za energię
Punkt 38. Jeśli instalację montuje firma należy zaznaczyć punkt 1. – montaż przez podmiot trzeci. 

Sekcja D. 
Punkt 39. Należy zaznaczyć punkt 1 – TAK

Sekcja E.
Punkt 40.  Kwota dotacji – Należy wpisać 5000 zł

Sekcja G.
Punkty 41-45
– należy wpisać ilość załączników dołączonych do wniosku. 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

lub skorzystaj z poniższych form kontaktu

Podziel się ze znajomymi!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email