Mój Prąd 4.0

Kiedy rusza program?

Resort klimatu i środowiska informuje nas o I kwartale 2022 roku – “Planowana w I kwartale 2022 r. nowa odsłona programu priorytetowego “Mój prąd 4.0″ pozwoli na wykonanie kolejnego kroku w kierunku efektywnej, bezpiecznej energetyki rozproszonej, uwzględniającej inteligentne zarządzanie magazynowaniem oraz autokonsumpcją wytworzonej energii elektrycznej. Nowa edycja programu umożliwi również zastąpienie +wirtualnego magazynu energii+, jakim była dotychczas sieć elektroenergetyczna, magazynowaniem wytworzonej energii elektrycznej oraz ciepła i chłodu bezpośrednio u prosumenta” 

Główne założenia promocji Mój Prąd

– W naszych dokumentach cel do osiągnięcia na 2030 rok to milion prosumentów, na dzień dzisiejszy czyli 2021 roku mamy już około 700 tys. prosumentów, w 2015 roku było ich tylko 4 tysiące – w dużej mierze udało się to osiągnąć dzięki programowi Mój Prąd – powiedziała Minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa.
Głównym założeniem Mój Prąd 2022 miałaby zatem być autokonsumpcja, dotację będzie można otrzymać na:

  • fotowoltaikę
  • magazyny chłodu lub ciepła
  • systemy do zarządzania energią w gospodarstwie domowym
  • banki energii
  • ładowarki do samochodów elektrycznych

Cel programu

Na początku roku 2022 ruszy nabór na Program „Mój Prąd 4.0”. Jak przedstawiają statystyki, głównym powodem, dla którego społeczeństwo licznie zdecydowało się na fotowoltaikę są dotacje rządowe. W ramach poprzednich edycji, wypłacono już ponad 220 tysięcy dofinansowań, na łączną kwotę ok. 1,159 mln zł. Program przyczynił się do redukcji emisji CO2 o 1,03 mln ton. Dynamiczny rozwój sektora fotowoltaicznego w Polsce wciąż rośnie w siłę.
Ludzie mimo ogromnych strat jakie ponieśli w związku z koronawirusem decydowali się na założenie instalacji. Szczegółowe informacje jeszcze nie są znane z trzeciej edycji natomiast w ramach dwóch pierwszych edycji skorzystało aż 220 tysięcy osób.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

agroenergia

Agroenergia – dotacja 2021

agroenergia logo

Dotacja dla Rolników

Od 1 października wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozpoczną przyjmowanie wniosków o dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych a także pomp ciepła i magazynów energii elektrycznej jako instalacji towarzyszących.

Cel Programu:
Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z budowaniem samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich.

Dofinansowuje:
1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

a) instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 10 kW do 50 kW,

b) instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 10 kW do 50 kW,,
c) pomp ciepła o mocy od 10 kW do 50 kW,
Warunek: wcześniejsze przeprowadzenie audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,

d) instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ.
Warunek: wcześniejsze przeprowadzenie audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła,

2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d.

Warunek: obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1).

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii).

Forma dofinansowania

1.  Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji fotowoltaicznych, zgodnie z poniższym:

10-30 kW – do 20% – nie więcej niż 15 000 zł
30 – 50 kW – do 13% – nie więcej niż 25 000 zł

2. Dofinansowanie do instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła tworzącej jeden układ, dofinansowanie wylicza się zgodnie z powyższym schematem na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz dodatek w wysokości 10 tys. zł.

3. Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Warunek:  jest zintegrowanie magazynu ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Kto może zostać Beneficjentem?

Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.

Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Terminy i forma składania wniosków
Nabór wniosków od 1.10.2021 r.

Zyskaj kompleksową obsługę –  profesjonalny audyt, racjonalne dopasowanie komponentów, montaż, serwis oraz wsparcie przy wnioskowaniu dotację.

Masz pytania? Napisz do nas! Nie zwlekaj zapytaj o kompleksową obsługę!

Mój Prąd Dotacja

Mój Prąd 3.0. 2021

Dotacja Mój Prąd 2021

O Mój Prąd

Program charakteryzuje się wsparciem rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretniej segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV)

Cel Programu:

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dofinansowuje:

Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych – o mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Forma dofinansowania

Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Budżet

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 534 000 tys. zł

Kto może zostać Beneficjentem?

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków od 1.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków

Zyskaj kompleksową obsługę –  profesjonalny audyt, racjonalne dopasowanie komponentów, montaż instalacji fotowoltaicznej, serwis oraz wsparcie przy wnioskowaniu dotację. 

Masz pytania? Napisz do nas! Nie zwlekaj zapytaj o kompleksową obsługę!

Dotacja Ostrowiec

Dotacja: Częstochowa

Dotacja dla mieszkańców miasta Częstochowa.

ZAKRES DOTACJI
Instalacja fotowoltaiczna  – dofinansowanie do 50%, nie więcej niż 5000 zł 
Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Częstochowy. 
Wnioski przyjmowane są do dnia 14 maja 2021

Zyskaj profesjonalna obsługę, wsparcie przy wnioskowaniu oraz korzystną dotację.

Masz pytania? Napisz do nas! Nie zwlekaj zapytaj o ofertę specjalną. 

Dotacja Ostrowiec

Dotacja: Słoneczna Żywiecczyzna

Program Słoneczna Żywiecczyzna funkcjonuje 
na obszarze gmin:
Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, 
Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Miasto Żywiec  

ZAKRES DOTACJI: 
  • Instalacja fotowoltaiczna o mocy nie większej niż 10kWp /budynek mieszkalny – 4200 zł netto/kWp (łącznie nie więcej niż 42 000 zł netto)
  • Powietrzne pompy ciepła do cwu i co – 10 000 zł netto/budynek mieszkalny
  • Powietrzne pompy ciepła do cwu – 6 000 zł netto/budynek mieszkalny
  • Gruntowe pompy ciepła – 20 000 zł netto/budynek mieszkalny

Zyskaj profesjonalna obsługę, wsparcie przy wnioskowaniu oraz korzystną dotację.

Masz pytania? Napisz do nas! Nie zwlekaj zapytaj o ofertę specjalną. 

Dotacja Ostrowiec

Dotacja: Kraków

Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków

Można uzyskać nawet 60% dotacji: do 15 000 zł na fotowoltaikę i do 18 000 zł na pompy ciepła.
 
O otrzymaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń!

Wnioski można składać w terminie 15-30 kwietnia 2021

Zyskaj profesjonalna obsługę, wsparcie przy wnioskowaniu oraz 60% dotację.

Masz pytania? Napisz do nas! Nie zwlekaj zapytaj o ofertę specjalną. 

Dotacja Ostrowiec

Dotacja: Tarnów

DOTACJE NA WYMIANĘ OGRZEWANIA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Dofinansowanie można uzyskać na inwestycje realizowane na terenie Tarnowa. Na zastąpienie ogrzewania węglowego i zainstalowanie nowego ekologicznego źródła ciepła maksymalna dotacja może wynieść 5000 zł; na zainstalowanie słonecznego systemu grzewczego (paneli słonecznych) do ogrzewania wody dotacja może wynieść maksymalnie 4000 zł; na zainstalowanie systemu (ogniwa) fotowoltaicznego do produkcji energii elektrycznej można otrzymać dotację do 6000 zł.

Zyskaj profesjonalna obsługę oraz nawet 6000 zł dotacji!

Masz pytania? Napisz do nas! Nie zwlekaj zapytaj o ofertę specjalną. 

Dotacja Ostrowiec

Dotacja: Bytom

Jesteś uczestnikiem projektu
grantowego
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom?

Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy wpisany listę
Wykonawców.

Zgodnie z przyjętymi zasadami Programu, wyboru Wykonawcy (jedynie spośród dostępnych na liście) oraz urządzenia zgodnie z wariantem modernizacji dokonuje mieszkaniec – uczestnik Programu. 

Zyskaj profesjonalna obsługę oraz nawet 9000 zł dotacji!

Masz pytania? Napisz do nas! Nie zwlekaj zapytaj o ofertę specjalną. 

Dotacja Ostrowiec

Dotacja: Tychy. Odnawialne źródła energii

Jesteś uczestnikiem projektu grantowego „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”, realizowanego przez Urząd Miasta Tychy?

Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy wpisany listę Wykonawców. 

CEL PROJEKTU
Celem projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej, co przyczyni się̨ do: ograniczenia emisji zanieczyszczeń́, zmniejszenia zapotrzebowania na energię wytwarzaną 
z tradycyjnego źródła, podniesienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenia strat przesyłowych. 

Realizacja projektu umożliwi uniezależnienie się̨ Miasta Tychy od dostaw energii
z zewnętrznych źródeł oraz rozwoju społeczno – gospodarczego Miasta, w tym podniesienia komfortu życia oraz zdrowia mieszkańców, wzrostu świadomości na temat działań́ proekologicznych, oszczędzania i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs.
 
WARTOŚĆ PROJEKTU
Całkowita wartość projektu wynosi 23 233 551,50 zł z czego współfinansowanie ze środków UE wynosi 20 562 052, 07 zł.
ZAKRES PROJEKTU
W ramach Projektu planowany jest zakup i montaż 960 sztuk instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w/na budynkach mieszkalnych, niemieszkalnych lub na gruncie.
Mieszkańcy biorący udział w Projekcie będą mogli ubiegać się o dofinasowanie:
– 647 szt. instalacji fotowoltaicznych,
– 97 szt. instalacji solarnych
– 72 sz. instalacji powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej
– 127 szt. powietrznych pomp ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody       użytkowej,
– 17 szt. kotłów na biomasę.
Mieszkańcy po zrealizowaniu planowanej inwestycji otrzymają refundację w wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Masz pytania? Napisz do nas! Nie zwlekaj zapytaj o ofertę specjalną. 

Dotacja Ostrowiec

Dotacja: Ostrowiec Świętokrzyski

Jesteś mieszkańcem Ostrowca Świętokrzyskiego?

Nie czekaj na dotacje Mój Prąd i uzyskaj 5000 zł
w ramach udzielenia przez gminę Ostrowiec Świętokrzyski dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

Zainteresowanych zapraszamy do współpracy – dobierzemy odpowiednią instalację fotowoltaiczną, profesjonalnie zainstalujemy oraz pomożemy przy dokumentacji dotacyjnej. 

Masz pytania? Napisz do nas!